top of page

HİZMETLER

Finansal Danışmanlık Hizmetleri

1. Sermaye Finansmanı : İşletmelerin büyüme, yatırım, yeni işlere girme gibi büyük finansman gerektirecek işlemler için gereksinim duyacakları kaynakların bir kısmı, şirkete sermaye olarak girmelidir. Bu çerçevede, çeşitli alternatif finansman modelleri sözkonusu olacaktır.

• Alım taraflı şirket birleşme ve satın alımı

• Satım taraflı şirket birleşme ve satın alımı

• Halka arz danışmanlığı

• Mezzanine Finansman

 

2. Borç Fimansmanı : İşletmeler için işin gerektirdiği tüm finansmanı sermaye ile sağlamak, aslında mali tablolara yansıyandan daha pahalı bir yöntemdir. Çünkü, tüm dünyada sermayedarlar, yatırımlarında yüksek getiri beklentisindedir. Bu nedenle, firmanın bulunduğu işkolunun piyasa gereklerinden doğan ihtiyacın bir bölümü, dış kaynaklarla sağlanmalıdır. Bu çerçevede, piyasa kredisinden sonra, bahsedilecek en önemli kaynak finansal borçlanmadır. Finansal Borçlanma araçları:

•Ticaret Finansmanı : Ticari kredi, factoring, forfaiting, murabaha

•İşletme Sermayesi Finansmanı : İşletme kredisi vb

•Proje Finansmanı : Proje kredisi, leasing, vb

•Kurumsal Finansman : Finansman bonosu, tahvil, VDMK, vb

 

3. Yeniden Yapılandırma: 

• Bilanço Yapılandırması : Kar amaçlı her kurum doğal olarak, gelir tablosuna odaklıdır. işletmeler de zaman içinde tüm konsantrasyonu gelir tablosu kalemlerine verirler : Gelirler, SMM, Masraflar vb.Ancak, gelir tablosundaki akımı oluşturan tüm hareketler bilançodaki hesaplardan oluşur.Işletmeler gelir tablosu yönetimi kadar, bilanço yönetimine de önem vermelidir. Ama, zorlu piyasa koşulları ve düşük sermayeli yapılar buna engel olur.Tüm işletmelerin bilançolarında, gerek kaynak yaratacak gerekse de maliyet azaltabilecek önemli varlıklar ve hatalı finansman modelleri bulunmaktadır.Işletme körlüğüne girmemiş, dışarıdan bağımsız gözle bakarak, bilanço kalemlerinde önemli değişimler yaratarak, gerek kaynak yaratma gerekse de maliyet düşürme hizmetidir.

• Borç Yapılandırma : İşletmeler çeşitli nedenlerle borç ödeme zorluğuna düşebilir : ani bir kriz ortamı, beklenmedik varlık kaybı, beklenmedik müşteri kaybı, yönetsel kriz vb. Bu durumda işletmenin yaşamını sürdürebilmesinin en temel kuralı, kreditörlerinin varolan borçlarını yapılandırarak işletmeye çalışma imkanı vermesidir. Bu ise, kreditörlere sağlam bir işplanı sunumu ve kabul ettirilmesi ile mümkündür.

 

4. Finansal Strateji ve Yönetim : Işletmeler için satış-pazarlama-üretim kadar önemli konu finansal yönetimdir : varlıklar-borçlar-karIçinde bulunulan sektöre, müşteri tiplerine, rekabet şartlarına ve sermayedarların risk-getiri hedeflerine bağlı olarak, sağlam ve esnek bir finansman stratejisi ve planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Tüm planlar, varsayımlar ve bu varsayımların olmama olasılığını doğuran risklere açıktır. Tüm finansal yapı, içerden ve/veya dışarıdan gelecek risklere karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle, sermayedarın risk algısına bağlı olarak, riskler de yönetilmelidir.

Hizmetlerle ilgili sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

You may download a presentation of services here.

bottom of page